www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Etapy Olimpiady

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie składa się z trzech etapów:

  1. Eliminacje szkolne (pierwszego stopnia),
  2. Eliminacje okręgowe (drugiego stopnia),
  3. Eliminacje centralne (trzeciego stopnia).

Eliminacje szkolneuczniowie w siedzibie swojej szkoły rozwiązują online test wiedzy z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” zawierający pytania o zróżnicowanym poziomie trudności. Do kolejnego etapu zmagań olimpijskich kwalifikuje się 500 zawodników, którzy uzyskali najwyższe wyniki z testu.

Przed rozpoczęciem eliminacji okręgowych 500 zawodników zapozna się z pulą zagadnień opracowanych przez ekspertów merytorycznych Olimpiady (nagłówkami do testów online). Zadanie uczniów będzie polegało na wybraniu 5 nagłówków i przygotowaniu do nich własnych wariantów odpowiedzi. Tak opracowane nagłówki zostaną wykorzystane w teście uczniowskim online (w drugim etapie eliminacji okręgowych).

Eliminacje okręgowe – mają charakter wirtualny i podzielone są na dwa etapy, podczas których uczniowie rozwiązują dwa testy online (ekspercki i uczniowski).

Test ekspercki online będzie się składał 20 pytań wylosowanych spośród puli przygotowanej przez ekspertów merytorycznych Olimpiady. Do drugiego etapu eliminacji okręgowych zostanie zakwalifikowanych 100 zawodników, którzy najlepiej rozwiążą test.

Zawodnicy zostaną podzieleni na 10-cio osobowych wirtualnych okręgów. Uczniowie nie będą znali tożsamości pozostałych osób przydzielonych do okręgu.

Spośród 50 pytań przygotowanych przez uczestników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych, które znajdują się w danym wirtualnym okręgu, Komisja Centralna wybierze pytania najlepsze, które ostatecznie zostaną wykorzystane w teście uczniowskim online. Za przygotowanie pytań zawodnicy mogą otrzymać dodatkowo maksymlanie 5 pkt.

Test uczniowski online będzie składał się 20 pytań, z których część będzie stanowiła pytania przygotowane przez ekspertów merytorycznych Olimpiady, a część zostanie wybrana spośród pytań przygotowanych przez zawodników.

Do eliminacji centralnych zostanie zakwalifikowanych 50 uczniów (tj. po 5 osób z każdego okręgu, które zdobyły największą liczbę punktów łącznie z testu eksperckiego i uczniowskiego online oraz za przygotowanie pytań).

Eliminacje centralne – zostaną podzielone na dwa etapy, które odbędą się tego samego dnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pierwszy etap eliminacji centralnych będzie polegał na rozwiązaniu testu wiedzy składającego z 20 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Do następnego etapu zakwalifikuje się 25 zawodników, którzy uzyskają najlepszy wynik z testu.

Drugi etap eliminacji centralnych będzie polegał na indywidualnym przedstawieniu wcześniej przygotowanej prezentacji i jej obrony przed Komisją Centralną. Zawodnicy odpowiedzą również na 2 wylosowane pytanie z zakresu tematycznego Olimpiady.

Podczas eliminacji centralnych zostanie wyłonione grono 25 finalistów oraz 25 laureatów Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.

O miejscu na liście rankingowej finalistów będzie decydowała liczba punktów zdobyta z testu, a w przypadku laureatów – łączna liczba punktów uzyskanych z pierwszego i drugiego etapu eliminacji centralnych.