www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

III edycja MO!WOS

III edycja Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. Do zawodów przystąpiło 3500 zawodników z prawie 400 szkół z całej Polski. Hasłem przewodnim Olimpiady było „Tożsamość Europejczyka – wartości i dziedzictwo kulturowe”.

Eliminacje szkolne odbyły się 12 grudnia 2017 roku równocześnie we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, które prawidłowo zgłosiły swój udział w zawodach. Polegały na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu wiedzy składającego się z 30 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności.

Oficjalne wyniki eliminacji szkolnych zostały opublikowane 13 stycznia 2018 roku, a do eliminacji okręgowych zakwalifikowało się - zgodnie z regulaminem -500 zawodników.

Przed rozpoczęciem eliminacji okręgowych uczniowie mogli zapoznać się z pulą 50 zagadnień opracowanych przez ekspertów merytorycznych Olimpiady. Zadanie zawodników polegało na wybraniu 5 nagłówków i przygotowaniu do nich własnych wariantów odpowiedzi (3 błędnych i 1 poprawnego). Tak opracowane nagłówki tworzyły bazę pytań do testu „uczniowskiego” online.

Eliminacje okręgowe odbyły się w okresie pomiędzy 7 i 21 marca 2018 roku i zostały przeprowadzone jednocześnie dla wszystkich zakwalifikowanych zawodników. Rozgrywki zostały podzielone na dwa etapy, podczas których uczniowie rozwiązywali dwa testy wiedzy online (test „ekspercki” i „uczniowski”).

Test „ekspercki” online został uruchomiony 7 marca 2018 roku o godzinie 9.00 i składał się z losowo wybranych 20 pytań przygotowanych przez ekspertów merytorycznych Olimpiady. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 30 minut. Maksymalnie zawodnicy mogli zdobyć 20 pkt. Wyniki zostały opublikowane 8 marca 2018 roku na stronie internetowej Olimpiady. Do dalszych rozgrywek zostało zakwalifikowanych 100 zawodników z najlepszymi wynikami.

Zawodnicy zostali losowo przydzieleni do 10-osobowych wirtualnych okręgów. Uczniowie nie znali tożsamości pozostałych osób przydzielonych do okręgu.

Zgodnie z zasadami konkursu, każdy z uczestników przygotował własne warianty odpowiedzi do 5 „nagłówków”, zatem w każdym okręgu znalazło się łącznie 50 pytań z odpowiedziami przygotowanymi przez uczestników. Spośród tych pytań eksperci merytoryczni Olimpiady dla każdego okręgu wybrali najlepsze, które znalazły się w teście uczniowskim online.

Test „uczniowski” online został uruchomiony 21 marca i zablokowany 22 marca 2018 roku. Zasady jego rozwiązywania były analogiczne do zasad rozwiązywania testu „eksperckiego” online. Wyniki zostały opublikowane 23 marca 2018 roku na stronie internetowej Olimpiady. Do eliminacji centralnych zostało zakwalifikowanych 50 zawodników.

Eliminacje centralne odbyły się 10 maja 2018 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zmagania finałowe podzielono na dwa etapy. W pierwszym z nich uczestnicy zmierzyli się z testem [zobacz test eliminacji centralnych], który wyłonił 25. laureatów.

Podczas drugiego etapu eliminacji uczestnicy przedstawili wcześniej przygotowane prezentacje związane z hasłem przewodnim olimpiady.

Po tzw. „obronie” prezentacji, która polegała na udzieleniu odpowiedzi na pytania komisji dotyczące przedstawionego materiału, zawodnicy losowali po 2 pytania z zakresu tematycznego olimpiady.

Eliminacje centralne wyłoniły grono 25 finalistów i 25 laureatów.

Jej zwycięzcą został Mateusz Pul, uczeń p. Michała Dobkowskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku.

Na zakończenie finału wszyscy laureaci oraz ich opiekunowie merytoryczni otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe.

Wszyscy laureaci oraz ich opiekunowie merytoryczni otrzymali nagrody rzeczowe. W zależności od zdobytego miejsca były to głośniki bezprzewodowe lub kamery sportowe wysokiej klasy [zobacz zdjęcia z inauguracji finału].

Dodatkowo, pięcioro najlepszych zawodników wzięło udział w ekskluzywnych warsztatach w Najwyższej Izbie Kontroli. W programie przewidziano spotkanie z Prezesem NIK, Krzysztofem Kwiatkowskim i wykład na temat „Rola NIK w umacnianiu państwa prawa”. Uczestnicy wraz z opiekunami odwiedzili też studio TV, w którym mieli okazję poznać tajniki pracy z kamerą. Spotkali się również z Inspektorami NIK przeprowadząjcymi kontrole w różnorodnych instytucjach, także i oświatowych. Na zakończenie wizyty Goście otrzymali zaproszenie na wycieczkę do warszawskich "Filtrów".