www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Harmonogram

4 października 2021 Rozpoczęcie rejestracji do VI edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
8 października 2021 Rozpoczęcie przekazywania Komisjom Szkolnym przez Komitet Główny dedykowanych linków celem przekazania uczniom na potrzeby indywidualnej rejestracji
8 października 2021 Rozpoczęcie indywidualnej rejestracji uczniów
8 października 2021 Rozpoczęcie weryfikacji w Panelu Komisji Szkolnych przez Komisje Szkolne zgłoszeń indywidualnie dokonanych przez uczniów
14 listopada 2021 Zakończenie rejestracji do VI edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie [etap 1]
19 listopada 2021 Ostateczny termin przesyłania przez Komisje Szkolne zgłoszeń do Komitetu Głównego [etap 2]
24 listopada 2021 Zakończenie aktywowania przez Komitet Główny w Panelu Komisji Szkolnych dedykowanych szkołom linków celem przekazania uczniom na potrzeby indywidualnej rejestracji [etap 4]
28 listopada 2021 Zakończenie indywidualnej rejestracji uczniów [etap 5]
30 listopada 2021 Zakończenie weryfikacji w Panelu Komisji Szkolnych przez Komisje Szkolne zgłoszeń indywidualnie dokonanych przez uczniów [etap 6]
14 grudnia 2021 Eliminacje szkolne VI edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społczeństwie (godz. 9.00 we wszystkich zgłoszonych szkołach)
17 grudnia 2021 Ostateczny termin przesyłania protokołów z przebiegu eliminacji szkolnych VI edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
21 grudnia 2021 Publikacja listy zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych VI edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
10 stycznia 2022 Publikacja nagłówków do testu uczniowskiego online  (2. etap eliminacji okręgowych)
21 lutego 2022 Ostateczny termin przesyłania pytań do testu uczniowskiego online (2. etap eliminacji okręgowych)
15 marca 2022 1. etap eliminacji okręgowych VI edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie (test ekspercki online), godz. 9.00
29 marca 2022 2. etap eliminacji okręgowych VI edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie (test uczniowski online)
30 marca 2022 Publikacja listy zawodników zakwalifikowanych do eliminacji centralnych VI edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
4 kwietnia 2022 Publikacja tematów prezentacji do 2. etapu eliminacji centralnych VI edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
4 maja 2022 Ostateczny termin przesyłania prezentacji do 2. etapu eliminacji centralnych VI edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
10 maja 2022 Eliminacje centralne VI edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
11 maja 2022 Publikacja oficjalnych wyników eliminacji centralnych VI edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie (portal Olimpiady: www.mowos.pl)