www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

II edycja GO!WOS

Dzięki sporemu zainteresowaniu II edycją Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, bilans uczniów, którzy wzięli udział w tych zmaganiach wzrósł do 8000 zawodników reprezentujących ponad 700 szkół z całej Polski.

Eliminacje szkolne odbyły się 12 grudnia 2016 roku równocześnie we wszystkich szkołach gimnazjalnych, które prawidłowo zgłosiły swój udział w zawodach. Polegały na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu wiedzy składającego się z 30 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności.

Oficjalne wyniki eliminacji szkolnych zostały opublikowane 13 stycznia 2017 roku, a do eliminacji okręgowych zakwalifikowało się -zgodnie z regulaminem -500 zawodników.

Przed rozpoczęciem eliminacji okręgowych uczniowie mogli zapoznać się z pulą 200 zagadnień opracowanych przez ekspertów merytorycznych Olimpiady. Zadanie zawodników polegało na wybraniu 5 nagłówków i przygotowaniu do nich własnych wariantów odpowiedzi (3 błędnych i 1 poprawnego). Tak opracowane nagłówki tworzyły bazę pytań do testu „uczniowskiego” online.

Eliminacje okręgowe odbyły się w okresie pomiędzy 8 i 23 marca 2017 roku i zostały przeprowadzone jednocześnie dla wszystkich zakwalifikowanych zawodników. Rozgrywki zostały podzielone na dwa etapy, podczas których uczniowie rozwiązywali dwa testy wiedzy online (test „ekspercki” i „uczniowski”).

Test „ekspercki” online został uruchomiony 8 marca 2017 roku o godzinie 9.00 i składał się z losowo wybranych 20 pytań spośród 200 wcześniej poznanych „nagłówków”, do których dołączone zostały odpowiedzi przygotowane przez ekspertów merytorycznych Olimpiady. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 30 minut. Maksymalnie zawodnicy mogli zdobyć 20 pkt. Wyniki zostały opublikowane 9 marca 2017 roku o godz.14.00 na stronie internetowej Olimpiady. Do dalszych rozgrywek zostało zakwalifikowanych 100 zawodników z najlepszymi wynikami.

Zawodnicy zostali losowo przydzieleni do 10-osobowych wirtualnych okręgów. Uczniowie nie znali tożsamości pozostałych osób przydzielonych do okręgu.

Zgodnie z zasadami konkursu, każdy z uczestników przygotował własne warianty odpowiedzi do 5 „nagłówków”, zatem w każdym okręgu znalazło się łącznie 50 pytań z odpowiedziami przygotowanymi przez uczestników. Spośród tych pytań eksperci merytoryczni Olimpiady dla każdego okręgu wybrali po 20 najlepszych. Powstało w ten sposób 10 różnych testów zawierających po 20 pytań – dla każdej z grup po jednym teście (zestawy odpowiedzi przygotowane przez osoby, które odpadły po teście „eksperckim” online nie były sprawdzane i brane pod uwagę w przygotowaniu testów dla grup).

Test „uczniowski” online został uruchomiony 22 marca 2017 roku o godzinie 9.00 i zablokowany 23 marca 2017 roku, również o godzinie 9.00. Zasady jego rozwiązywania były analogiczne do zasad rozwiązywania testu „eksperckiego” online. Wyniki zostały opublikowane 24 marca 2017 roku na stronie internetowej Olimpiady. Do eliminacji centralnych zostało zakwalifikowanych 50 zawodników.

Eliminacje centralne odbyły się 11 maja 2017 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zmagania finałowe podzielono na dwa etapy. W pierwszym z nich uczestnicy zmierzyli się z testem [zobacz test eliminacji centralnych], który wyłonił 25. laureatów. 

Podczas drugiego etapu eliminacji uczestnicy przedstawili wcześniej przygotowane prezentacje związane z hasłem przewodnim olimpiady, które brzmiało „Rola Europy w zmieniającym się świecie. Rozwój społeczny i gospodarczy starego kontynentu w XXI w.”

Po tzw. „obronie” prezentacji, która polegała na udzieleniu odpowiedzi na pytania komisji dotyczące przedstawionego materiału,  zawodnicy losowali po 2 pytania z zakresu tematycznego olimpiady.

Eliminacje centralne wyłoniły grono 24 finalistów i 25 laureatów (dwie spośród 51 zakwalifikowanych do finału osób niestety nie dojechały).

Jej zwycięzcą został Filip Barański, który pod opieką merytoryczną pana Adama Duszyka reprezentował Publiczne Gimnazjum nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. J. Kochanowskiego w Radomiu.

Na zakończenie finału wszyscy laureaci oraz ich opiekunowie merytoryczni otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe.

Laureaci, którzy zajęli pięć najwyższych miejsc oraz ich opiekunowie otrzymali oryginalne długopisy 3D, a laureatów, którzy zajęli pozostałe miejsca oraz towarzyszących im opiekunów obdarowano słuchawkami bezprzewodowymi (miejsca 6-10) oraz przewodowymi wysokiej jakości.

To jednak nie wszystkie niespodzianki, które czekały na najlepszych zawodników olimpiady. Laureaci pięciu najwyższych miejsc otrzymali również zaproszenie na warsztaty w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Osobiste zaproszenie do wzięcia w nich udziału przekazała obecna na uroczystym rozpoczęciu eliminacji centralnych, Dyrektor Generalna Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, pani Katarzyna Jakimowicz [zobacz zdjęcia z inauguracji finału].