www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

O Olimpiadzie

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie to ogólnopolskie, bezpłatne zawody dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej, którzy interesują się sprawami publicznymi i społecznymi, organizowane zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 Dz.U. z 2009 r. nr 126 poz. 1041).

Głównym celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży zagadnieniami z zakresu przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie” oraz kształtowanie w nich postaw umożliwiających korzystanie z szans, jakie stwarza współczesny świat.

Zakres tematyczny Olimpiady obejmuje zagadnienia z przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie”. Poziom trudności zadań zwiększa się w eliminacjach kolejnych szczebli, co umożliwia stopniowe pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności.

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie realizuje wskazania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wspierania uczniów zdolnych, między innymi poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz nowoczesnych form ułatwiających samokształcenie i nauczanie.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem etapów Olimpiady, Regulaminem oraz programem zawodów.