www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Organizatorzy

Organizatorem Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Fundacja została założona w 2000 r. przez pięć publicznych uczelni ekonomicznych (Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu). Od 2005 r. Fundacja jest organizatorem jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju – Olimpiady Przedsiębiorczości, a od 2008 r. prowadzi dwa ogólnopolskie projekty edukacyjne – Akademię Młodego Ekonomisty oraz Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Ponadto od 2014 r. prowadzi Gimnazjalną Olimpiadę Przedsiębiorczości. Celem tych projektów jest popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży. Fundacja podejmuje także szereg działań służących doskonaleniu jakości kształcenia oraz propagowaniu i wspieraniu najlepszych praktyk edukacyjnych. Uruchamiając nową inicjatywę, Fundacja skupia się na popularyzacji wiedzy o społeczeństwie wśród gimnazjalistów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.fundacja.edu.pl.

Komitet Główny Olimpiady:

Przewodniczący Komitetu:
prof. Krzysztof Kozłowski – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Członkowie Komitetu:

prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka - Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

dr Tomasz Kamiński - Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki.

prof. Jerzy KornaśKatedra Nauk Politycznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

prof. Ewa Pancer-Cybulska - Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

dr Przemysław Sieradzan - Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański.

prof. Tomasz Stępniewski - Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

dr hab. Agnieszka Ziomek - Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Sekretarz Komitetu ds. organizacyjnych:
dr Marta Pachocka - Katedra Studiów Politycznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Sekretarz Komitetu ds. naukowych:

dr Jan Misiuna - Katedra Studiów Politycznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.