www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

IV edycja MO!WOS

IV edycja Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie spotkała się z duży zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. Do zawodów przystąpiło 4000 zawodników z ponad 400 szkół z całej Polski. Hasłem przewodnim Olimpiady było „Czy kultura ma znaczenie? – świat w czasie zawirowań ”.
 

Eliminacje szkolne odbyły się 12 grudnia 2018 roku równocześnie we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, które prawidłowo zgłosiły swój udział w zawodach. Polegały na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu wiedzy składającego się z 30 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Oficjalne wyniki eliminacji szkolnych zostały opublikowane 14 stycznia 2019 roku, a do eliminacji okręgowych zakwalifikowało się - zgodnie z regulaminem - 503 zawodników. Przed rozpoczęciem eliminacji okręgowych uczniowie mogli zapoznać się z pulą 50 zagadnień opracowanych przez ekspertów merytorycznych Olimpiady. Zadanie zawodników polegało na wybraniu 5 nagłówków i przygotowaniu do nich własnych wariantów odpowiedzi (3 błędnych i 1 poprawnego). Tak opracowane nagłówki tworzyły bazę pytań do testu „uczniowskiego” online.

Eliminacje okręgowe odbyły się w okresie pomiędzy 6 i 22 marca 2019 roku i zostały przeprowadzone jednocześnie dla wszystkich zakwalifikowanych zawodników. Rozgrywki zostały podzielone na dwa etapy, podczas których uczniowie rozwiązywali dwa testy wiedzy online (test „ekspercki” i „uczniowski”).

Test „ekspercki” online został uruchomiony 6 marca 2019 roku o godzinie 9.00 i składał się z losowo wybranych 20 pytań przygotowanych przez ekspertów merytorycznych Olimpiady. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 30 minut. Maksymalnie zawodnicy mogli zdobyć 20 pkt. Wyniki zostały opublikowane 7 marca 2019 roku na stronie internetowej Olimpiady. Do dalszych rozgrywek zostało zakwalifikowanych 100 zawodników z najlepszymi wynikami. Zawodnicy zostali losowo przydzieleni do 10-osobowych wirtualnych okręgów. Uczniowie nie znali tożsamości pozostałych osób przydzielonych do okręgu. Zgodnie z zasadami konkursu, każdy z uczestników przygotował własne warianty odpowiedzi do 5 „nagłówków”, zatem w każdym okręgu znalazło się łącznie 50 pytań z odpowiedziami przygotowanymi przez uczestników. Spośród tych pytań eksperci merytoryczni Olimpiady dla każdego okręgu wybrali najlepsze, które znalazły się w teście uczniowskim online.

Test „uczniowski” online został uruchomiony 22 marca i zablokowany 23 marca 2019 roku. Zasady jego rozwiązywania były analogiczne do zasad rozwiązywania testu „eksperckiego” online. Wyniki zostały opublikowane 24 marca 2019 roku na stronie internetowej Olimpiady. Do eliminacji centralnych zostało zakwalifikowanych 50 zawodników.

Eliminacje centralne odbyły się 9 maja 2019 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zmagania finałowe podzielono na dwa etapy. W pierwszym z nich uczestnicy zmierzyli się z testem, który wyłonił 25. laureatów. Podczas drugiego etapu eliminacji uczestnicy przedstawili wcześniej przygotowane prezentacje związane z hasłem przewodnim olimpiady. Po tzw. „obronie” prezentacji, która polegała na udzieleniu odpowiedzi na pytania komisji dotyczące przedstawionego materiału,  zawodnicy losowali po 2 pytania z zakresu tematycznego olimpiady.

 

Eliminacje centralne wyłoniły grono 25 finalistów i 25 laureatów. Jej zwycięzcą został Antoni Kingston z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie. Na zakończenie finału wszyscy laureaci oraz ich opiekunowie merytoryczni otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe.