www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Harmonogram

7 października 2019 Rozpoczęcie rejestracji do V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
25 października 2019 Zakończenie rejestracji do V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
10 grudnia 2019 Eliminacje szkolne V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społczeństwie (godz. 9.00 we wszystkich zgłoszonych szkołach)
10 grudnia 2019 Publikacja klucza odpowiedzi testu eliminacji szkolnych V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie (godz. 12.00)
13 grudnia 2019 Ostateczny termin przesyłania protokołów z przebiegu eliminacji szkolnych V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
17 grudnia 2019 Podanie szacunkowych progów kwalifikujących do eliminacji okręgowych V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie (godz. 12.00)
20 stycznia 2020 Publikacja listy zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
21 stycznia 2020 Publikacja nagłówków do testu uczniowskiego online  (2. etap eliminacji okręgowych)
24 lutego 2020 Ostateczny termin przesyłania nagłówków do testu uczniowskiego online (2. etap eliminacji okręgowych)
4 marca 2020 Rozpoczęcie eliminacji okręgowych V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie (1. etap - test ekspercki online)
5 marca 2020 Zakończenie 1. etapu elimiacji okręgowych (test ekspercki online) i ogłoszenie listy zawodników zakwalifikowanych do 2. etapu zawodów (test uczniowski online)
25 marca 2020 Rozpoczęcie 2. etapu eliminacji okręgowych V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie (test uczniowski online)
26 marca 2020 Zakończenie 2. etapu eliminacji okręgowych (test uczniowski online) V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
27 marca 2020 Publikacja listy zawodników zakwalifikowanych do eliminacji centralnych V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
30 marca 2020 Publikacja tematów prezentacji do 2. etapu eliminacji centralnych V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie