www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Harmonogram

8 października 2018 Rozpoczęcie rejestracji
26 października 2018 Zakończenie rejestracji
12 grudnia 2018 Test eliminiacji szkolnych (09.00)
12 grudnia 2018 Publikacja klucza odpowiedzi testu eliminacji szkolnych (12.00)
14 grudnia 2018 Ostateczny termin przesyłania protokołów eliminacji szkolnych
18 grudnia 2018 Podanie szacunkowych progów kwalifikujących do eliminacji okręgowych
14 stycznia 2019 Podanie oficjalnych wyników testu eliminacji szkolnych
18 stycznia 2019 Publikacja nagłówków do testu uczniowskiego online
24 lutego 2019 Ostateczny termin przesyłania nagłówków do testu uczniowskiego online
6 marca 2019 Start eliminacji okręgowych
7 marca 2019 Zablokowanie możliwości logowania do testu eksperckiego online
7 marca 2019 Publikacja wyników testu eksperckiego online
20 marca 2019 Uruchomienie testu uczniowskiego online
21 marca 2019 Zablokowanie możliwości logowania do testu uczniowskiego online
22 marca 2019 Publikacja oficjalnych wyników eliminacji okręgowych
1 kwietnia 2019 Publikacja tematów prezentacji (eliminacje centralne)
6 maja 2019 Ostateczny termin przesyłania prezentacji (eliminacje okręgowe)
9 maja 2019 Eliminacje centralne
10 maja 2019 Publikacja oficjalnych wyników eliminacji centralnych