www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Harmonogram

25 września 2017 Rozpoczęcie rejestracji
27 października 2017 Zakończenie rejestracji
12 grudnia 2017 Eliminacje szkolne
12 grudnia 2017 Publikacja klucza odpowiedzi do testu eliminacji szkolnych (godz. 12.00)
18 grudnia 2017 Podanie szacunkowych progów kwalifikujących do eliminacji okręgowych 
13 stycznia 2018 Podanie oficjalnych wyników testu eliminacji szkolnych
16 stycznia 2018 Publikacja nagłówków do testu uczniowskiego online
26 lutego 2018 Ostateczny termin przesyłania pytań uczniów do testu uczniowskiego online
7 marca 2018 Rozpoczęcie eliminacji okręgowych – uruchomienie testu eksperckiego online
8 marca 2018 Zablokowanie możliwości zalogowania się do testu eksperckiego online
8 marca 2018 Publikacja wyników testu eksperckiego online
19 marca 2018 Uruchomienie testu uczniowskiego online
20 marca 2018 Zablokowanie możliwości zalogowania się do testu uczniowskiego online
21 marca 2018 Zakończenie eliminacji okręgowych - publikacja wyników testu uczniowskiego online i listy osób zakwalifikowanych do eliminacji centralnych
3 kwietnia 2018 Publikacja tematów prezentacji do drugiego etapu eliminacji centralnych
6 maja 2018 Ostateczny termin przesyłania prezentacji do drugiego etapu eliminacji centralnych
10 maja 2018 Eliminacje centralne
11 maja 2018 Publikacja klucza odpowiedzi do testu eliminacji centralnych i oficjalnych wyników na portalu olimpiady

Olimpiadę wspiera

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Patroni honorowi

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Najwyższa Izba Kontroli

Patroni medialni

Program 1 Polskiego Radia

Glos Nauczycielski