www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

Eliminacje centralne - tematy prezentacji

Data dodania: 3.04.2018

Zachęcamy do zapoznania się z tematami prezentacji oraz szczegółami organizacyjnymi drugiego etapu eliminacji centralnych 3. edycji MOWOS


I. Przygotowanie prezentacji

1. Zawodnik przygotowuje prezentację w obszarze jednej z kategorii tematycznych, wybierając w jej ramach jeden temat z poniżej przedstawionych:

Blok tematyczny nr 1: Tożsamość europejska – fakt czy mit

Tematy prezentacji do wyboru:

· Tożsamości narodowe w Europie – współczesne przejawy identyfikacji Europejczyków. Czy suma tożsamości narodowych daje tożsamość europejską?

· Tożsamość narodowa a tożsamość europejska. Czy tożsamości wykluczają się wzajemnie?

· Tożsamość europejska w XXI w. – czy istnieją punkty wspólne?

 

Blok tematyczny nr 2: Dziedzictwo, Europa i ja

Tematy prezentacji do wyboru:

· Wpływ dziedzictwa kulturowego na moją identyfikację jako Polaka i Europejczyka.

· Współczesne fascynacje twórców polskich niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Rola narodowych ambasadorów kultury w Europie.

· Rola mniejszości kulturowych w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Polski i Europy.

 

Blok tematyczny nr 3: Instytucje i organizacje a wartości i dziedzictwo kulturowe

Tematy prezentacji do wyboru:

· Polskie instytucje i ich inicjatywy w ochronie wartości i dziedzictwa kulturowego.

· Rola trzeciego sektora w ochronie wartości i dziedzictwa kulturowego.

· Organizacje międzynarodowe – ważny czynnik w ochronie wartości dziedzictwa kulturowego?

2. Liczba slajdów całej prezentacji powinna mieścić się w przedziale od 7 do 14

3. Warunkiem przystąpienia zawodnika do II etapu eliminacji centralnych jest przesłanie przez niego najpóźniej do 6 maja 2018 r. (włącznie):

  • prezentacji stworzonej w programie komputerowym (jeżeli zawodnik chce wykorzystać taką prezentację podczas zawodów) lub
  • projektu prezentacji (jeżeli zawodnik nie chce wykorzystać prezentacji stworzonej w programie komputerowym podczas zawodów).

Prezentacje należy przesłać w formie elektronicznej na adres biuro@mowos.pl. Prezentacja lub jej projekt powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem zawodnika. Na slajdzie tytułowym/wstępie do projektu prezentacji prosimy umieścić nazwę bloku tematycznego oraz wybrany temat prezentacji.

4. W przypadku, gdy prezentacja zawiera plik filmowy lub dźwiękowy, należy w treści e-maila podać nr slajdu, na którym ten plik jest umieszczony, celem wcześniejszego przetestowania poprawności jego odtwarzania przez organizatorów. Konieczne jest również podanie przez zawodników źródeł wszystkich materiałów multimedialnych wykorzystywanych w ramach prezentacji.

II. Przeprowadzenie prezentacji

1. Do publicznej prezentacji zostanie zakwalifikowanych 25 osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu eliminacji centralnych.

2. Każdy z zawodników będzie miał 7 minut na wygłoszenie prezentacji (w przypadku wykorzystania rzutnika plik na komputerze zostanie uruchomiony przez organizatorów). Uczestnicy podczas wygłaszania prezentacji będą widzieć, ile czasu pozostało do końca prezentacji.

3. Podczas wygłaszania prezentacji zawodnicy będą mieli do dyspozycji również flamastry i stojak z czystymi arkuszami papieru (flipchart).

4. Po dokonaniu prezentacji zawodnicy dokonują jej obrony. Obrona pracy polega na udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania Komisji Centralnejktóre dotyczą zagadnień związanych z tematyką prezentacji.

5. Dodatkowo zawodnicy odpowiadają na 2 wylosowane pytania dotyczące zakresu tematycznego Olimpiady.

6. Całkowity czas odpowiedzi jednej osoby wynosi 12 minut (7 minut – prezentacja,  5 minut – obrona pracy+ odpowiedzi na wylosowane pytania).

7. Za prezentację i odpowiedzi na pytania Komisji Centralnej zawodnik może otrzymać 30 punktów.