www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

Wyniki eliminacji szkolnych 3. edycji MOWOS

Data dodania: 12.01.2018

Zachęcamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych III edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. 


Do eliminacji okręgowych decyzją Komitetu Głównego Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie zakwalifikowano 501 uczniów. Kolejność na liście uwzględnia:

a) liczbę zdobytych punktów,

b) kolejność alfabetyczną w ramach danego przedziału punktowego.

(Lista zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych MOWOS)

Oficjalny próg punktowy kwalifikujący uczniów do drugiego etapu zawodów w bieżącej edycji Olimpiady wyniósł 20,0 pkt., w tym za zadania trudniejsze 8 pkt.

Liczba osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych oraz próg punktowy ustalono w oparciu o zapisy Regulaminu Olimpiady (§4, pkt. 4.7.15 -  4.7.17):

  • 4.7.15 Po dokonaniu weryfikacji Komitet Główny podaje do wiadomości publicznej wyniki eliminacji szkolnych. Do eliminacji okręgowych kwalifikowanych jest 500 zawodników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu.
  • 4.7.16 W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez zawodników w eliminacjach szkolnych o zakwalifikowaniu do eliminacji okręgowych decyduje większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie zadań testowych z grupy wyżej punktowanych.
  • 4.7.17 Jeżeli minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania się do eliminacji okręgowych, po uwzględnieniu pkt. 4.7.16, przyznana została kilku osobom, wszystkie one przechodzą do eliminacji kolejnego szczebla.

 

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w Olimpiadzie i gratulujemy tym zawodnikom, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu zmagań olimpijskich!

Olimpiadę wspiera

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Patroni honorowi

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Najwyższa Izba Kontroli

Patroni medialni

Program 1 Polskiego Radia

Glos Nauczycielski