www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

Wyniki eliminacji szkolnych V edycji MOWOS!

Data dodania: 20.01.2020

Z przyjemnością publikujemy listę osób zakwalifkowanych do eliminacji okręgowych V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie!


Zachęcamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie (lista zawodników).

Do eliminacji okręgowych decyzją Komitetu Głównego Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie zakwalifikowano 510 uczniów.

Oficjalny próg punktowy kwalifikujący uczniów do drugiego etapu zawodów w bieżącej edycji Olimpiady wyniósł 15,0 pkt., w tym za zadania trudniejsze 8 pkt.

Liczba osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych oraz próg punktowy została ustalony zgodnie z zapisami Regulaminu Olimpiady (§4, pkt. 4.7.15 -  4.7.17):

  • 4.9.16 Po dokonaniu weryfikacji Komitet Główny podaje do wiadomości publicznej wyniki eliminacji szkolnych. Do eliminacji okręgowych kwalifikowanych jest 500 zawodników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu.
  • 4.9.17 W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez zawodników w eliminacjach szkolnych o zakwalifikowaniu do eliminacji okręgowych decyduje większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie zadań testowych z grupy wyżej punktowanych.
  • 4.9.18 Jeżeli minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania się do eliminacji okręgowych, po uwzględnieniu pkt. 4.7.16, przyznana została kilku osobom, wszystkie one przechodzą do eliminacji kolejnego szczebla.

Ze względu na ochronę danych osobowych zawodników i przesłanie zgód na ich przetwarzanie na formularzu niezgodnym z wzorem dokumentu przygotowanym przez Organizatora, niektóre dane imienne uczniów nie zostały opublikowane. Opiekunów merytorycznych tych zawodników prosimy o kontakt emailowy w celu przesłania prawidłowych formularzy (adres email: biuro@mowos.pl).

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w Olimpiadzie i gratulujemy tym zawodnikom, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu zmagań olimpijskich!