www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

Eliminacje szkolne IV edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie - protokół elektroniczny!

Data dodania: 14.12.2018

wszystkim Komisjom Szkolnym przypominamy o obowiązku wpisania wyników uczniów do protokołu elektronicznego. Protokół dostępny jest w panelu Komisji Szkolnych i będzie aktywny do końca dzisiejszego dnia (14 grudnia 2018 r.)!


Dostęp do elektronicznego protokołu możliwy jest jedynie przy użyciu danych do logowania (login, hasło), otrzymanych e-mailem podczas zgłoszenia Szkoły do Olimpiady. 

Poniżej znaduje się link do testu eliminacji szkolnych z kluczem odpowiedzi oraz makieta z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami do wydruku na folii:

1) test z kluczem odpowiedzi,

2) makieta do wydruku na folii.

Przypominamy, że po uzupełnieniu protokół należy wydrukować, podpisać (na protokole niezbędne są podpisy wszystkich trzech członków Komisji Szkolnej), ostemplować pieczęcią Szkoły i przesłać wraz ze wszystkimi Arkuszami Odpowiedzi (również niewykorzystanymi) oraz oświadczeniami o przetwarzaniu danych osobowych do Komitetu Głównego najpóźniej do 14 grudnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Protokół elektroniczny będzie dostępny do 14 grudnia 2018 r., do godz. 24.00.

Zasady oceny testu, przyznawania punktów i wysłania wyników znjadują się w Instrukcji dla Komisji Szkolnych, która została dołączona do koperty z testami.

Protokół wraz z Arkuszami Odpowiedzi należy przesłać do Komitetu Głównego na adres:

Al. Niepodległości 162, lok. 226

02-554 Warszawa.

Będziemy wdzięczni za wyraźne wpisanie na kopercie z protokołem numeru zgłoszenia Szkoły (w lewym górnym rogu koperty).