www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

WYNIKI TESTU UCZNIOWSKIEGO ELIMINACJI OKRĘGOWYCH VI EDYCJI MOWOS

Data dodania: 30.03.2022

Z przyjemnością publikujemy listę osób zakwalifkowanych do eliminacji centralnych VI edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH ZAWODNIKÓW

Do eliminacji centralnych decyzją Komitetu Głównego Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie  zakwalifikowało się 50 zawodników.

Kwalifikacji dokonano z zgodnie z zapisami Regulaminu Olimpiady (§4, pkt. 4.8.25 -  4.8.27):

4.8.25. Zwycięzcami eliminacji okręgowych zostaje 50 zawodników, tj. po 5 osób z każdego wirtualnego okręgu, które zdobyły największą liczbę punktów łącznie z testu eksperckiego online, uczniowskiego online i za przygotowanie pytań.

4.8.26. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez zawodników o zakwalifikowaniu się do eliminacji centralnych decyduje liczba punktów uzyskanych z testu eliminacji szkolnych, liczba punktów uzyskanych za zadania trudniejsze w teście eliminacji szkolnych, liczba punktów uzyskanych z testu eksperckiego online.

4.8.27. Jeżeli minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania się do eliminacji centralnych, z uwzględnieniem punktu 4.8.26.

 

Poniżej znajdują się pełne imienne listy rankingowe wg okręgów:

OKRĘG_1

OKRĘG_2

OKRĘG_3

OKRĘG_4

OKRĘG_5

OKRĘG_6

OKRĘG_7

OKRĘG_8

OKRĘG_9

OKRĘG_10

Wszystkie testy do wglądu w Panelu Komisji Szkolnych od 31 marca, godz. 12.00.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w Olimpiadzie i gratulujemy tym zawodnikom, którzy zakwalifikowali się do finału VI edycji MOWOS!