www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

MOWOS na listach kuratoryjnych

Data dodania: 11.11.2021

Kurator Oświaty zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) corocznie do końca lutego podaje  do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.


Komitet Główny MOWOS wysłał pisma oraz - w województwach, w których było to wymagane - złożył formularze zgłoszenia zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów szkół podstawowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Zgodnie z ww. art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) decyzje kuratoria będą publikowały do końca lutego. 

Poniżej publikujemy listę kuratoriów oświaty ze wskazaniem statusu procedowanego formularza MOWOS:

woj. dolnośląskie POZYTYWNA ODPOWIEDŹ
woj. kujawsko-pomorskie W PROCEDURZE
woj. lubelskie W PROCEDURZE
woj. lubuskie W PROCEDURZE
woj. łódzkie W PROCEDURZE
woj. małopolskie POZYTYWNA ODPOWIEDŹ
woj. mazowieckie W PROCEDURZE
woj. opolskie W PROCEDURZE
woj. podkarpackie POZYTYWNA ODPOWIEDŹ
woj. podlaskie W PROCEDURZE
woj. pomorskie W PROCEDURZE
woj. śląskie W PROCEDURZE
woj. świętokrzyskie W PROCEDURZE
woj. warmińsko-mazurskie POZYTYWNA ODPOWIEDŹ
woj. wielkopolskie W PROCEDURZE
woj. zachodniopomorskie W PROCEDURZE

 

Lista na bieżąco aktualizowana.

 

Do zobaczenia!

Zespół Olimpiady