www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

Start rejestracji do VI edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie!

Data dodania: 4.10.2021

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczęliśmy zapisy do VI edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie (MOWOS).

Rejestracja potrwa do 29 października br. Na laureatów Olimpiady czekają wspaniałe nagrody, w tym wysokiej jakości sprzęt multimedialny oraz upominki z limitowanej serii MOWOS!


Zachęcamy do zapisów poprzez specjalny formularz rejestracyjny, która dostępny jest także w Panelu Komisji Szkolnych.

Rejestracja przebiega wg następujących etapów: 

Etap 1. Zgłoszenie szkoły do udziału uczniów w Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Komisja Szkolna dokonuje zgłoszenia szkoły poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie : www.mowos.pl, wraz z podaniem:

  1. danych szkoły;
  2. danych Komisji Szkolnej;
  3. deklarowanej liczby uczniów, którzy wezmą udział w MOWOS06;
  4. danych opiekunów zawodników.

Etap 2. W wyniku rejestracji przez elektroniczny formularz wygenerowane zostaje zgłoszenie, które należy wydrukować, podpisać, podstemplować pieczęcią szkoły oraz wysłać do Komitetu Głównego w ustalonym terminie za pośrednictwem tradycyjnej poczty (decyduje data stempla pocztowego) lub elektronicznie.

UWAGA: Elektroniczna forma przesłania Zgłoszenia szkoły do Komitetu Głównego odbywa się poprzez załączenie skanu Zgłoszenia szkoły w Panelu Komisji Szkolnych (po uprzednim zalogowaniu) z wykorzystaniem opcji "Załącz skan Zgłoszenia szkoły". 

Etap 3. Komitet Główny dokonuje weryfikacji przesłanych zgłoszeń szkoły.

Etap 4. Szkołom, które przejdą pozytywną weryfikację udostępniony zostaje link na potrzeby indywidualnej rejestracji ucznia. Link jest dedykowany szkole i ma zakodowane ID szkoły. Link jest udostępniany w Panelu Komisji Szkolnych i dostępny po zalogowaniu. Komisja Szkolna przekazuje link rodzicom/opiekunom prawnym wszystkich uczniów, wg deklarowanej w zgłoszeniu liczby zawodników.

Etap 5. Indywidualna rejestracja zawodników. Za pośrednictwem przekazanego szkole linku rodzice/opiekunowie prawni uczniów dokonują indywidualnej rejestracji. W przypadku uczniów niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic/opiekun prawny. W wyniku indywidualnej rejestracji uczniom nadawany jest numer ID.

Etap 6. Komisja Szkolna przeprowadza weryfikację zgłoszeń indywidualnych w Panelu Komisji Szkolnych dokonanych przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów w odniesieniu do deklarowanej na etapie zgłaszania szkoły liczby zawodników oraz w zakresie prawdziwości danych.

Czekamy na Was!