www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

I edycja Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

I edycja Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie spotkała się z niezwykle dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. Do zawodów zgłosiło się ponad 4000 zawodników z prawie 400 szkół w całej Polsce.

Eliminacje szkolne odbyły się 14 stycznia 2016 roku równocześnie we wszystkich szkołach gimnazjalnych, które prawidłowo zgłosiły swój udział w zawodach. Polegały na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu wiedzy składającego się z 30 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. [zobacz test]

Oficjalne wyniki eliminacji szkolnych zostały opublikowane 26 lutego 2016 roku. Próg punktowy wyniósł 28,0 pkt. (przy skali od 0 do 40 pkt.). Do eliminacji okręgowych zakwalifikowało się 500 zawodników. [zobacz film]

Przed rozpoczęciem eliminacji okręgowych uczniowie mogli zapoznać się z pulą 200 zagadnień opracowanych przez ekspertów merytorycznych Olimpiady. [zobacz nagłówki do testów online]

Zadanie zawodników polegało na wybraniu 5 nagłówków i przygotowaniu do nich własnych wariantów odpowiedzi (3 błędnych i 1 poprawnego). Tak opracowane nagłówki tworzyły bazę pytań do testu „uczniowskiego” online.

Eliminacje okręgowe odbyły się między 8 a 17 marca 2016 roku jednocześnie dla wszystkich zakwalifikowanych zawodników. Rozgrywki zostały podzielone na dwa etapy, podczas których uczniowie rozwiązywali dwa testy wiedzy online (test „ekspercki” i „uczniowski” online).

Test „ekspercki” online został uruchomiony 8 marca 2016 roku o godzinie 9.00. Był aktywny przez 48 godzin, a możliwość jego rozwiązania została zablokowana 9 marca 2016 roku, również o godzinie 9.00. Składał się z losowo wybranych 20 pytań spośród 200 wcześniej poznanych „nagłówków”, do których dołączone zostały odpowiedzi przygotowane przez ekspertów merytorycznych Olimpiady. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 30 minut. Maksymalnie zawodnicy mogli zdobyć 20 pkt. Wyniki zostały opublikowane 9 marca 2016 roku na stronie internetowej Olimpiady. Do dalszych rozgrywek zostało zakwalifikowanych 100 zawodników z najlepszymi wynikami. [zobacz test]

Zawodnicy zostali losowo przydzieleni do 10-osobowych wirtualnych okręgów. Uczniowie nie znali tożsamości pozostałych osób przydzielonych do okręgu.

Ponieważ każdy z uczestników przygotował własne warianty odpowiedzi do 5 „nagłówków”, w każdym okręgu znalazło się łącznie 50 pytań z odpowiedziami przygotowanymi przez uczestników. Spośród tych pytań eksperci merytoryczni Olimpiady dla każdego okręgu wybrali po 20 najlepszych. Powstało w ten sposób 10 różnych testów zawierających po 20 pytań – dla każdej z grup po jednym teście (zestawy odpowiedzi przygotowane przez osoby, które odpadły po teście „eksperckim” online nie były sprawdzane i brane pod uwagę w przygotowaniu testów dla grup).

Test „uczniowski” online został uruchomiony 16 marca 2016 roku o godzinie 9.00 i zablokowany 17 marca 2016 roku, również o godzinie 9.00. Zasady jego rozwiązywania były analogiczne do zasad rozwiązywania testu „eksperckiego” online. Wyniki zostały opublikowane 17 marca 2016 roku na stronie internetowej Olimpiady. Do eliminacji centralnych zostało zakwalifikowanych 50 zawodników.

Eliminacje centralne odbyły się 2 czerwca 2016 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Finał został podzielony na dwa etapy.

Pierwszy etap eliminacji centralnych polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań zamkniętych o zróżnicowanym poziomie trudności. Do drugiego etapu eliminacji centralnych zakwalifikowało się 25 zawodników, którzy uzyskali najwyższe wyniki. [zobacz test]

Drugi etap eliminacji centralnych polegał na indywidualnym przedstawieniu wcześniej przygotowanej prezentacji dotyczącej innowacji społecznej. Po prezentacji własnego pomysłu każdy z zawodników odpowiadał na 2 pytania Komisji Centralnej dotyczące prezentacji oraz 2 wylosowane pytania z zakresu tematycznego Olimpiady.

Eliminacje centralne wyłoniły grono 25 finalistów i 25 laureatów I edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Zwycięzcą I edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie został Mateusz Marzec – uczeń Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Maksymiliana Binkiewicza w Wieluniu.  [zobacz listę laureatów] [zobacz galerię zdjęć laureatów]

Na zakończenie finału wszyscy laureaci oraz ich opiekunowie merytoryczni otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe.

Laureaci, którzy zajęli pięć najwyższych miejsce otrzymali oryginalne długopisy 3D. Ich opiekunowie merytoryczni zostali natomiast nagrodzeni wysokiej jakości tabletami marki Samsung. Laureatów, którzy zajęli pozostałe miejsca obdarowano eleganckimi zegarkami am:pm marki Apart a ich opiekunów merytorycznych – funkcjonalnymi dyskami zewnętrznymi. [zobacz film]

To jednak nie wszystkie niespodzianki przygotowane dla naszych zawodników! Laureaci pięciu najwyższych miejsc oraz ich opiekunowie merytoryczni otrzymali zaproszenie na wizytę studialną do Brukseli i Parlamentu Europejskiego. Wyjazd odbędzie się już na jesieni 2016 roku! [zobacz galerię zdjęć]

Olimpiadę wspiera

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Patroni honorowi

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Najwyższa Izba Kontroli

Patroni medialni

Program 1 Polskiego Radia

Glos Nauczycielski