www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

Formularz dla uczestników el. centralnych!

Data dodania: 9.05.2018

Wszyscy uczestnicy przystępujący do eliminacji centralnych proszeni są o dostarczenie przy rejestracji wypełnionego formularza.

Prosimy o zabranie wydrukowanie i zabranie wypełnionych formularzy ze sobą na finał 10 maja.


Dostarczenie powyższego formularza zgody dla osób niepełnoletnich jest konieczne z uwagi na prowadzoną dokumantację oraz upublicznianie zdjęć i mat. filmowych z eliminacji centralnych. Prosimy pamiętać o zabraniu go ze sobą.