www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

Do 6 maja czekamy na prezentacje!

Data dodania: 24.04.2018

Do 6 maja br. można nadsyłać na adres biuro@mowos.pl prezentacje, które będą wygłaszane przez uczestników 2. etapu el. centralnych. Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi przygotwania prezentacji.

 


I. Sposób przygotowania

1. Warunkiem przystąpienia zawodnika do 2. etapu eliminacji centralnych jest złożenie przez niego najpóźniej do 6 maja 2018 r. (włącznie):

  • prezentacji stworzonej w programie komputerowym (jeżeli zawodnik chce wykorzystać taką prezentację podczas zawodów) lub
  • projektu prezentacji (jeżeli zawodnik nie chce wykorzystać prezentacji stworzonej w programie komputerowym podczas zawodów).

2. Prezentacje należy przesłać w formie elektronicznej na adres biuro@mowos.pl. Prezentacja lub jej projekt powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem zawodnika. Na slajdzie tytułowym/wstępie do projektu prezentacji prosimy umieścić nazwę bloku tematycznego oraz wybrany temat prezentacji.

3. Liczba slajdów całej prezentacji powinna się mieścić w przedziale od 7 do 14

4. W przypadku, gdy prezentacja zawiera plik filmowy lub dźwiękowy, należy w treści e-maila podać nr slajdu, na którym ten plik jest umieszczony, celem wcześniejszego przetestowania poprawności jego odtwarzania przez organizatorów. Konieczne jest również podanie przez zawodników źródeł wszystkich materiałów multimedialnych wykorzystywanych w ramach prezentacji.

II. Przeprowadzenie prezentacji

1. Do publicznej prezentacji zostanie zakwalifikowanych 25 osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu eliminacji centralnych.

2. Każdy z zawodników będzie miał 7 minut na wygłoszenie prezentacji (w przypadku wykorzystania rzutnika, plik na komputerze zostanie uruchomiony przez organizatorów). Uczestnicy podczas wygłaszania prezentacji będą widzieć, ile czasu pozostało do końca prezentacji.

3. Podczas wygłaszania prezentacji zawodnicy będą mieli do dyspozycji również flamastry i stojak z czystymi arkuszami papieru (flipchart).

4. Po dokonaniu prezentacji zawodnicy dokonują jej obrony. Obrona pracy polega na udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania Komisji Centralnejktóre dotyczą zagadnień związanych z tematyką prezentacji.

5. Dodatkowo zawodnicy odpowiadają na 2 wylosowane pytania dotyczące zakresu tematycznego Olimpiady.

6. Całkowity czas odpowiedzi jednej osoby wynosi 12 minut (7 minut – prezentacja 5 minut – obrona pracy+ odpowiedzi na wylosowane pytania).

7. Za prezentację i odpowiedzi na pytania Komisji Centralnej zawodnik może otrzymać maksymalnie 30 punktów.