www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

Lista zawodników zakwalifikowanych do testu uczniowskiego online el. okręgowych 3. edycji MOWOS

Data dodania: 8.03.2018

Zachęcamy do zapoznania się z listą zawodników zakwalifikowanych do drugiego etapu eliminacji okręgowych - testu uczniowskiego online 3. edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.

 


Próg punktowy kwalifikujący do drugiego etapu eliminacji okręgowych wyniósł 19 pkt., przy jednoczesnym wymogu uzyskania minimum 22 pkt. z testu eliminacji szkolnych.

W związku z uznaniem przez Komitet Centralny sformułowań użytych w jednym z pytań w teście eksperckim online za niewystarczająco precyzyjne, Komitet postanowił  w ww. pytaniu uznać za prawidłowe dwie odpowiedzi. Wszystkim Uczestnikom, którzy wylosowali to pytanie i zaznaczyli jedną z dwóch dopuszczonych odpowiedzi, przyznano 1 pkt. 

Do udziału w teście uczniowskim zakwalifikowało się ostatecznie 102 zawodników.

O zasadach kwalifikacji mówi Regulamin Olimpiady.

Wyciąg z Regulaminu Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie dotyczący kwalifikacji zawodników do testu uczniowskiego online:

4.8.16 Wyniki testu eksperckiego online 100 zawodników, którzy zdobyli największą liczbę punktów i zakwalifikowali się do II etapu eliminacji okręgowych, podaje do publicznej wiadomości Komisja Centralna.

4.8.17 W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez zawodników w teście eksperckim online eliminacji okręgowych, o zakwalifikowaniu się do II etapu eliminacji decyduje kolejno: liczba punktów zdobytych za rozwiązanie testu eliminacji szkolnych, a następnie liczba punktów zdobytych za rozwiązanie zadań testowych eliminacji szkolnych z grupy wyżej punktowanych.

4.8.18 Jeśli minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania się do II etapu eliminacji okręgowych, po uwzględnieniu punktu 4.8.17, przyznana została kilku osobom, wszystkie one przechodzą do II etapu eliminacji.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w teście! Tym, którzy zakwalifikowali się do testu uczniowskiego online serdecznie gratulujemy!

Olimpiadę wspiera

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Patroni honorowi

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Najwyższa Izba Kontroli

Patroni medialni

Program 1 Polskiego Radia

Glos Nauczycielski