www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

Organizacja eliminacji okręgowych MOWOS

Data dodania: 28.02.2018

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi organizacji eliminacji okręgowych III edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.


Eliminacje okręgowe – podstawowe założenia

1. Eliminacje okręgowe Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie prowadzone będą za pośrednictwem interaktywnych testów online.

2. Eliminacje są podzielone na dwa etapy i rozpoczynają się jednocześnie dla wszystkich zgłoszonych zawodników:

3. Podczas eliminacji okręgowych dozwolone jest korzystanie z własnego sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu. W przypadku braku wymaganego sprzętu komputerowego, Komisja Szkolna ma obowiązek zapewnić go zawodnikom podczas całego czasu trwania eliminacji okręgowych. Zawodnicy mogą rozwiązywać testy w I i II etapie eliminacji w miejscu wybranym w porozumieniu z opiekunem merytorycznym.

4. Przed rozpoczęciem eliminacji okręgowych każdy zawodnik otrzyma na adres e-mail login i hasło wygenerowane przez Organizatora Olimpiady. Opiekunowie zawodników z danej szkoły nie będą mieli dostępu do testów.

5. Zakazane jest posiadanie i używanie podczas eliminacji okręgowych jakichkolwiek pomocy dydaktycznych. 

I etap eliminacji okręgowych Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie - test ekspercki online

 I. Organizacja testu eksperckiego online:

 1. Każdy zawodnik otrzyma unikalny login i hasło do testu wygenerowany przez Organizatora Olimpiady. Dane do logowania zostaną wysłane na adres e-mail zawodników w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca br.
 2. Test ekspercki online zostanie uruchomiony jednocześnie dla wszystkich zawodników biorących udział w eliminacjach okręgowych: test rozpocznie się 7 marca br. o godzinie 9.00 i będzie dostępny do 8 marca br. do godziny 9.00.
 3. Link do testu zostanie opublikowany na stronie internetowej Olimpiady www.mowos.pl 7 marca br. o godzinie 9.00.
 4. Zakres merytoryczny testu obejmuje pytania opracowane przez ekspertów merytorycznych Olimpiady.

II. Budowa testu eksperckiego online – zasady oceny testu:

 1. W przypadku każdego pytania zadaniem zawodnika jest wybór jednej najlepszej odpowiedzi lub zaznaczenie pola „nie udzielam odpowiedzi”. Za rozwiązanie testu można otrzymać maksymalnie 20 punktów.
 2. Do testu można przystąpić tylko 1 raz. Nie ma możliwości zapisania swoich danych i ponownego zalogowania się do aplikacji. Po wyjściu z testu wynik ucznia jest natychmiast przesyłany jest do Organizatora Olimpiady.
 3. Test składa się z 20 pytań zamkniętych wylosowanych spośród 100 opracowanych przez ekspertów merytorycznych Olimpiady.
 4. Na rozwiązanie testu zawodnicy mają 30 minut. Czas w aplikacji liczony jest od momentu wyświetlenia się pierwszego pytania.
 5. Pytania udostępniane są po kolei, co oznacza, że zawodnicy nie mają możliwości powrotu do pytania, na które wcześniej nie udzielili odpowiedzi. Nie mogą również dokonywać zmian w udzielonych już odpowiedziach.
 6. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie zawodnik otrzymuje 1 pkt. W przypadku wskazania nieprawidłowej odpowiedzi lub zaznaczenia pola „nie udzielam odpowiedzi” przyznaje się 0 punktów.

 III. Zasady publikacji wyników:

 1. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu eliminacji okręgowych (testu uczniowskiego online) zostanie opublikowana 8 marca br. na portalu Olimpiady (o godz. 15.00).
 2. Do II etapu eliminacji okręgowych (testu uczniowskiego online) kwalifikuje się 100 osób, które zdobyły największą liczbę punktów.
 3. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez zawodników w teście eksperckim online eliminacji okręgowych, o zakwalifikowaniu się do II etapu decyduje kolejno: liczba punktów zdobytych za rozwiązanie testu eliminacji szkolnych oraz liczba punktów zdobytych za rozwiązanie zadań testowych z grupy wyżej punktowanych.

II etap eliminacji okręgowych Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie - test uczniowski online

I. Organizacja testu uczniowskiego online:

 1. Test uczniowski online zostanie uruchomiony jednocześnie dla wszystkich zawodników biorących udział w II etapie eliminacji okręgowych: test rozpocznie się 19 marca br. o godzinie 9.00 i będzie dostępny do 20 marca br. do godziny 9.00.
 2. Link do testu zostanie opublikowany na stronie internetowej Olimpiady www.mowos.pl 19 marca br. o godz. 9.00.
 3. Dane do logowania pozostają takie same, jak dla testu eksperckiego online.
 4. W teście uczniowskim online weźmie udział 100 zawodników, którzy uzyskają największą liczbę punktów z testu eksperckiego online.
 5. Zakres merytoryczny testu uczniowskiego online obejmuje pytania opracowane przez 100 uczniów zakwalifikowanych do II etapu eliminacji okręgowych oraz pytania przygotowane przez ekspertów merytorycznych Olimpiady.

 II. Zasady podziału zawodników na wirtualne okręgi:

 1. Zawodnicy zostaną losowo podzieleni na dziesięć 10-osobowych grup (wirtualne okręgi). Uczniowie zostaną przydzieleni do okręgów wraz ze swoimi pytaniami.
 2. W każdym wirtualnym okręgu będzie rozwiązywany unikalny test online, opracowany na bazie pytań przygotowanych przez zawodników z danego okręgu.
 3. Spośród 50 pytań przygotowanych przez zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych, które znajdują się w danym wirtualnym okręgu, Komisja Centralna wybierze pytania najlepsze, które ostatecznie zostaną wykorzystane w teście uczniowskim online.
 4. Za przygotowanie pytań zawodnicy mogą otrzymać dodatkowo maksymalnie 5 pkt. (za każde pytań 1 pkt, 0,5 pkt., 0 pkt.).

 III. Budowa testu – zasady przyznawania punktów:

 1. W każdym z 10 wirtualnych okręgów zostanie udostępniony test składający się z 20 pytań zamkniętych.
 2. Na rozwiązanie testu zawodnicy mają 30 minut. Czas w aplikacji liczony jest od momentu wyświetlenia się pierwszego pytania.
 3. Do testu można przystąpić tylko 1 raz. Nie ma możliwości zapisania swoich danych i ponownego zalogowania się do aplikacji. Po wyjściu z testu wynik ucznia jest niezwłocznie przesyłany do Organizatora Olimpiady.
 4. Pytania w teście udostępniane są po kolei, co oznacza, że zawodnicy nie mają możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielili odpowiedzi. Nie mogą również dokonywać zmian w udzielonych już odpowiedziach.
 5. W przypadku każdego pytania zadaniem zawodnika jest wybór jednej najlepszej odpowiedzi lub zaznaczenie pola „nie udzielam odpowiedzi”. Za rozwiązanie testu można otrzymać maksymalnie 20 punktów.
 6. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie zawodnik otrzymuje 1 pkt. W przypadku wskazania nieprawidłowej odpowiedzi lub zaznaczenia pola „nie udzielam odpowiedzi” przyznaje się 0 punktów.

III. Zasady publikacji wyników:

 1. Lista osób zakwalifikowanych do eliminacji centralnych III edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie zostanie opublikowana 21 marca 2018 r. na portalu Olimpiady (o godz. 15.00).
 2. Zwycięzcami eliminacji okręgowych zostaje 50 zawodników, tj. po 5 osób z każdego okręgu, które zdobyły największą liczbę punktów łącznie z testu eksperckiego online, uczniowskiego online i za przygotowanie pytań.
 3. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez zawodników w eliminacjach okręgowych o zakwalifikowaniu się do eliminacji centralnych decyduje kolejno: liczba punktów zdobytych za rozwiązanie testu eliminacji szkolnych, liczba punktów zdobytych za rozwiązanie zadań testowych z grupy wyżej punktowanych, liczba punktów uzyskanych z testu eksperckiego online.