www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

Szacunkowy próg punktowy kwalifikujący do eliminacji okręgowych MOWOS

Data dodania: 18.12.2017

Zgodnie z harmonogramem olimpiady, podajemy szacunkowy próg punktowy kwalifikujący do eliminacji okręgowych 3. edycji MOWOS.


Szacunkowy próg punktowy kwalifikujący uczniów do następnego etapu Olimpiady wyniósł 20,0 pkt.

Zgodnie z Regulaminem, po dokonaniu weryfikacji Komitet Główny podaje do wiadomości publicznej wyniki eliminacji szkolnych. Do eliminacji okręgowych kwalifikowanych jest łącznie 500 zawodników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez zawodników w eliminacjach szkolnych, o zakwalifikowaniu do eliminacji okręgowych decyduje większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie zadań testowych z grupy wyżej punktowanych. Jeśli minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania się do eliminacji okręgowych, po uwzględnieniu punktacji za zadania trudniejsze, przyznana została kilku osobom, wszystkie one przechodzą do kolejnego etapu.

Uwaga! Próg finalny może różnić się od progu szacunkowego.

Lista osób zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych zostanie opublikowana 13 stycznia 2018 roku, po tym jak wyniki podane przez Komisje Szkolne zostaną zweryfikowane przez Komitet Główny Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.