www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

Eliminacje okręgowe V edycji MOWOS - przebieg testu uczniowskiego online!

Data dodania: 19.03.2020

Już 25 marca br. rozpocznie się drugi etap eliminacji okręgowych V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji i przeprowadzenia testu w ramach drugiego etapu zmagań olimpijskich.


Organizacja testu uczniowskiego online:

 1. Test uczniowski online zostanie uruchomiony jednocześnie dla wszystkich zawodników biorących udział w II etapie eliminacji okręgowych: test rozpocznie się 25 marca br. o godzinie 9.00 i będzie dostępny do 26 marca br. do godziny 9.00.
 2. Link do testu zostanie opublikowany na stronie internetowej Olimpiady www.mowos.pl 20 marca br.
 3. Dane do logowania są takie same, jak w przypadku testu eksperckiego online.
 4. Zakres merytoryczny testu uczniowskiego online obejmuje pytania opracowane przez uczniów zakwalifikowanych do II etapu eliminacji okręgowych oraz pytania przygotowane przez ekspertów merytorycznych Olimpiady.

          Zasady podziału zawodników na wirtualne okręgi:

 1. Zawodnicy zostaną losowo podzieleni na dziesięć 10-osobowych grup (wirtualne okręgi). Uczniowie zostaną przydzieleni do okręgów wraz ze swoimi pytaniami.
 2. W każdym wirtualnym okręgu będzie rozwiązywany unikalny test online, opracowany na bazie pytań przygotowanych przez zawodników z danego okręgu.
 3. Spośród 50 pytań przygotowanych przez zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych, które znajdują się w danym wirtualnym okręgu, Komisja Centralna wybierze pytania najlepsze, które ostatecznie zostaną wykorzystane w teście uczniowskim online.

          Budowa testu uczniowskiego online:

 1. W każdym z 10 wirtualnych okręgów zostanie udostępniony test składający się z 20 pytań zamkniętych.
 2. Na rozwiązanie testu zawodnicy mają 30 minut. Czas w aplikacji liczony jest od momentu wyświetlenia się pierwszego pytania.
 3. Do testu można przystąpić tylko raz. Nie ma możliwości zapisania swoich danych i ponownego zalogowania się do aplikacji. Po wyjściu z testu wynik ucznia od razu przesyłany jest do Organizatora Olimpiady.
 4. Pytania w teście udostępniane są po kolei. Zawodnicy nie mają możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielili odpowiedzi. Nie mogą również dokonywać zmian w udzielonych już odpowiedziach.
 5. W przypadku każdego pytania zadaniem zawodnika jest wybór jednej najlepszej odpowiedzi lub zaznaczenie pola „nie udzielam odpowiedzi”. Maksymalnie z testu można otrzymać 20 punktów.
 6. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie zawodnik otrzymuje +1 pkt. W przypadku wskazania nieprawidłowej odpowiedzi lub zaznaczenia pola „nie udzielam odpowiedzi” przyznaje się 0 punktów.

          Zasady publikacji wyników:

 1. Lista osób zakwalifikowanych do eliminacji centralnych IV edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie zostanie opublikowana 27 marca br. na portalu Olimpiady www.mowos.pl (o godz. 16.00).
 2. Zwycięzcami eliminacji okręgowych zostaje 50 zawodników, tj. po 5 osób z każdego okręgu, które zdobyły największą liczbę punktów łącznie z testu eksperckiego  i uczniowskiego online.
 3. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez zawodników w eliminacjach okręgowych o zakwalifikowaniu się do eliminacji centralnych decyduje kolejno: liczba punktów zdobytych za rozwiązanie testu eliminacji szkolnych, liczba punktów zdobytych za rozwiązanie zadań testowych z grupy wyżej punktowanych, liczba punktów uzyskanych z testu eksperckiego online.