www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

Eliminacje okręgowe V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie - szczegółowe informacje!

Data dodania: 22.01.2020

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym przebiegiem eliminacji okręgowych, które odbędą się między 4 a 27 marca br.


Eliminacje okręgowe – podstawowe założenia

 1. Eliminacje okręgowe Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie prowadzone będą za pośrednictwem interaktywnych testów online.
 2. Eliminacje podzielone są na dwa etapy i rozpoczynają się jednocześnie dla wszystkich zgłoszonych zawodników:
 • Test ekspercki online - 4 marca br.
 • Test uczniowski online – 25 marca br.
 1. Podczas eliminacji okręgowych dozwolone jest korzystanie z własnego sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu. W przypadku braku wymaganego sprzętu komputerowego Komisja Szkolna ma obowiązek zapewnić zawodnikom komputer przez cały czas trwania eliminacji.
 2. Przed rozpoczęciem eliminacji okręgowych każdy zawodnik otrzyma na adres e-mail login i hasło wygenerowane przez Organizatora Olimpiady. Opiekunowie zawodników z danej szkoły nie będą mieli dostępu do testów.
 3. Zakazane jest posiadanie i używanie podczas eliminacji okręgowych jakichkolwiek pomocy dydaktycznych. 

I etap eliminacji okręgowych Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie - test ekspercki online

Organizacja testu eksperckiego online:

 1. Każdy zawodnik otrzyma unikalny login i hasło do testu wygenerowany przez Organizatora Olimpiady. Dane do logowania zostaną wysłane na adres e-mail podany w oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych zawodnika. Uczniowie otrzymają dane 1 marca br.
 2. Test ekspercki online zostanie uruchomiony jednocześnie dla wszystkich zawodników biorących udział w eliminacjach okręgowych: test rozpocznie się 4 marca br. o godzinie 9.00 i będzie dostępny do 5 marca br. do godziny 9.00.
 3. Link do testu zostanie opublikowany na stronie internetowej Olimpiady www.mowos.pl 5 marca br. o godzinie 9.00.
 4. Zakres merytoryczny testu obejmuje pytania opracowane przez ekspertów merytorycznych Olimpiady.

Budowa testu eksperckiego online

 1. W przypadku każdego pytania zadaniem zawodnika jest wybór jednej najlepszej odpowiedzi lub zaznaczenie pola „nie udzielam odpowiedzi”. Maksymalnie z testu można otrzymać 20 punktów.
 2. Do testu można przystąpić tylko raz. Nie ma możliwości zapisania swoich danych i ponownego zalogowania się do aplikacji. Po wyjściu z testu wynik ucznia od razu przesyłany jest do Organizatora Olimpiady.
 3. Test składa się z 20 pytań zamkniętych wylosowanych spośród 100 opracowanych przez ekspertów merytorycznych Olimpiady.
 4. Na rozwiązanie testu zawodnicy mają 30 minut. Czas w aplikacji liczony jest od momentu wyświetlenia się pierwszego pytania.
 5. Pytania udostępnianie są po kolei. Zawodnicy nie mają możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielili odpowiedzi. Nie mogą również dokonywać zmian w udzielonych już odpowiedziach.
 6. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie zawodnik otrzymuje +1 pkt. W przypadku wskazania nieprawidłowej odpowiedzi lub zaznaczenia pola „nie udzielam odpowiedzi” przyznaje się 0 punktów.

 Zasady publikacji wyników:

 1. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu eliminacji okręgowych (testu uczniowskiego online) zostanie opublikowana 6 marca br. na portalu Olimpiady (o godz. 15.00).
 2. Do II etapu eliminacji okręgowych (testu uczniowskiego online) kwalifikuje się 100 osób, które zdobyli największą liczbę punktów.
 3. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez zawodników w teście eksperckim online eliminacji okręgowych o zakwalifikowaniu się do II etapu decyduje kolejno: liczba punktów zdobytych za rozwiązanie testu eliminacji szkolnych, liczba punktów zdobytych za rozwiązanie zadań testowych z grupy wyżej punktowanych.

II etap eliminacji okręgowych Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie - test uczniowski online

Organizacja testu uczniowskiego online:

 1. Test uczniowski online zostanie uruchomiony jednocześnie dla wszystkich zawodników biorących udział w II etapie eliminacji okręgowych: test rozpocznie się 25 marca br. o godzinie 9.00 i będzie dostępny do 27 marca br. do godziny 9.00.
 2. Link do testu zostanie opublikowany na stronie internetowej Olimpiady www.mowos.pl 25 marca br.
 3. Dane do logowania są takie same, jak w przypadku testu eksperckiego online.
 4. W teście uczniowskim online weźmie udział 100 zawodników, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu eksperckiego online.
 5. Zakres merytoryczny testu uczniowskiego online obejmuje pytania opracowane przez 100 uczniów zakwalifikowanych do II etapu eliminacji okręgowych oraz pytania przygotowane przez ekspertów merytorycznych Olimpiady.

Zasady podziału zawodników na wirtualne okręgi

 1. Zawodnicy zostaną losowo podzieleni na dziesięć 10-osobowych grup (wirtualne okręgi). Uczniowie zostaną przydzieleni do okręgów wraz ze swoimi pytaniami.
 2. W każdym wirtualnym okręgu będzie rozwiązywany unikalny test online, opracowany na bazie pytań przygotowanych przez zawodników z danego okręgu.
 3. Spośród 50 pytań przygotowanych przez zawodników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych, które znajdują się w danym wirtualnym okręgu, Komisja Centralna wybierze pytania najlepsze, które ostatecznie zostaną wykorzystane w teście uczniowskim online.

 Budowa testu – zasady przyznawania punktów:

 1. W każdym z 10 wirtualnych okręgów zostanie udostępniony test składający się z 20 pytań zamkniętych.ań zamkniętych.
 2. Na rozwiązanie testu zawodnicy mają 30 minut. Czas w aplikacji liczony jest od momentu wyświetlenia się pierwszego pytania.
 3. Do testu można przystąpić tylko raz. Nie ma możliwości zapisania swoich danych i ponownego zalogowania się do aplikacji. Po wyjściu z testu wynik ucznia od razu przesyłany jest do Organizatora Olimpiady.
 4. Pytania w teście udostępniane są po kolei. Zawodnicy nie mają możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielili odpowiedzi. Nie mogą również dokonywać zmian w udzielonych już odpowiedziach.
 5. W przypadku każdego pytania zadaniem zawodnika jest wybór jednej najlepszej odpowiedzi lub zaznaczenie pola „nie udzielam odpowiedzi”. Maksymalnie z testu można otrzymać 20 punktów.
 6. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie zawodnik otrzymuje +1 pkt. W przypadku wskazania nieprawidłowej odpowiedzi lub zaznaczenia pola „nie udzielam odpowiedzi” przyznaje się 0 punktów.

Zasady publikacji wyników:

 1. Lista osób zakwalifikowanych do eliminacji centralnych IV edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie zostanie opublikowana 27 marca br. na portalu Olimpiady www.mowos.pl (o godz. 15.00).
 2. Zwycięzcami eliminacji okręgowych zostaje 50 zawodników, tj. po 5 osób z każdego okręgu, które zdobyły największą liczbę punktów łącznie z testu eksperckiego  i uczniowskiego online.
 3. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez zawodników w eliminacjach okręgowych o zakwalifikowaniu się do eliminacji centralnych decyduje kolejno: liczba punktów zdobytych za rozwiązanie testu eliminacji szkolnych, liczba punktów zdobytych za rozwiązanie zadań testowych z grupy wyżej punktowanych, liczba punktów uzyskanych z testu eksperckiego online.