www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

Eliminacje szkolne V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie!

Data dodania: 9.12.2019

Uprzejmie informujemy, że już w najbliższy wtorek (10 grudnia 2019 rok) odbędą się eliminacje szkolne V edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Zgodnie z regulaminem Olimpiady zawody rozpoczną się o godzinie 9.00 równocześnie we wszystkich szkołach, które prawidłowo zgłosiły się do zawodów.


Test eliminacji szkolnych składa się z 30 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut.

Klucz do testu zostanie opublikowany na portalu Olimpiady w dniu 12 grudnia o godz. 12.00. Na naszej stronie zostanie również opublikowana makieta Arkusza Odpowiedzi z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami do wydruku na folii.

Po sprawdzeniu testów, ustaleniu liczby punktów zdobytych przez poszczególnych zawodników Komisja Szkolna podaje wyniki do publicznej wiadomości w sposób przyjęty zwyczajowo w danej Szkole, najpóźniej do godz. 12.00 następnego dnia po zawodach.

Wyniki uczniów należy wpisać do elektronicznego protokołu w Panelu Komisji Szkolnych (www.panel.mowos.pl). Po uzupełnieniu protokół należy wydrukować i wraz ze wszystkimi arkuszami odpowiedzi przesłać do biura Olimpiady najpóźniej do dnia 13 grudnia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Szacunkowy próg punktowy zostanie opublikowany 17 grudnia 2019 roku.

Oficjalne wyniki poznamy 10 stycznia 2019 roku!

Wszystkim zawodnikom startującym w konkursie życzmy powodzenia!