www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

Eliminacje centralne Olimpiady - informacje organizacyjne, plan dojazdu, harmonogram!

Data dodania: 8.04.2019

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu eliminacji centralnych IV edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.


Rejestracja

Rejestracja zawodników rozpocznie się o godzinie 9.00. Przypominamy, że zawodnicy powinni mieć przy sobie aktualną legitymację szkolną. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady tylko osoby z dokumentem potwierdzającym ich tożsamość zostaną dopuszczone do udziału w zawodach. 

Na salę nie wolno wnosić okrycia wierzchniego, plecaków ani torebek, kalkulatorów, telefonów komórkowych ani innych rzeczy osobistych. Rzeczy te należy oddać do szatni przed wejściem na salę. Zawodnik powinien mieć przy sobie podczas pisania testu dokument tożsamości. Oprócz dokumentu do sali może wnieść jedynie przybory do pisania (długopisy o kolorze niebieskim lub czarnym), chusteczki i wodę. Prosimy o ograniczenie zabieranego ze sobą bagażu osobistego, o nieprzywożenie wartościowych przedmiotów. W szczególności prosimy o nieprzywożenie lub oddanie opiekunom przed wejściem do sali wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych.

Przypadki dyskwalifikacji zawodników

Zawody odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komisja Centralna może zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie i instrukcji dołączonej do testu. Zabronione jest w szczególności:

  • posiadanie i używanie podczas zawodów centralnych jakichkolwiek pomocy (kalkulatora, urządzeń z wbudowaną pamięcią, urządzeń z dostępem do internetu, tablic matematycznych, włączonego telefonu, słowników, podręczników innych pomocy);
  • odpisywanie czy porozumiewanie się pomiędzy zawodnikami podczas etapu pisemnego;
  • zmienianie miejsca podczas pisania testu lub zamienianie testu z innymi osobami;
  • rozwiązywanie testu ołówkiem. Zawodnicy powinni rozwiązywać zadania długopisem lub piórem o kolorze niebieskim lub czarnym.

Etap I

Podczas pierwszego etapu eliminacji centralnych zawodnicy rozwiążą test o różnicowym stopniu trudności. Sposób punktacji został podany w Regulaminie Olimpiady, pkt. 4.9.8.3.

Etap II

Do etapu II zawodów zakwalifikowanych zostaje 25 zawodników z najlepszymi wynikami z pytań testowych. Szczegółowe zasady wyłonienia 25 najlepszych zawodników zawarte zostały w Regulaminie Olimpiady, pkt. 4.9.8.4 – 4.9.8.6

W II etapie zawodnicy dokonują publicznej obrony, wcześniej przygotowanej prezentacji. Na przedstawienie prezentacji zawodnicy mają 7 minut.

Obrona prezentacji polega na udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania Komisji, które dotyczą zagadnień związanych z tematyką prezentacji. Dodatkowo zawodnicy odpowiadają na 2 wylosowane pytania dotyczące zakresu tematycznego Olimpiady. Całkowity czas odpowiedzi jednej osoby wynosi 12 minut (7 minut – prezentacja,  5 minut – obrona pracy + odpowiedzi na wylosowane pytania).

Uwaga! Warunkiem przystąpienia zawodnika do II etapu eliminacji centralnych jest złożenie przez niego do 6 maja br. (włącznie) projektu prezentacji dotyczącej innowacji społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z tematami prezentacji.

Zwycięzcy eliminacji centralnych - laureaci Olimpiady

Laureatami Olimpiady zostaje 25 zawodników, którzy zdobyli największą liczbę punktów łącznie za pytania z testu oraz prezentację, jej obronę i odpowiedź na pytania z zakresu tematycznego Olimpiady. Lista laureatów Olimpiady z podaniem nazwisk nauczycieli prowadzących i nazwami szkół zostanie ogłoszona 10 maja br. na stronie internetowej Olimpiady: www.mowos.pl

Poczęstunek

Organizatorzy zaplanowali poczęstunek dla zawodników około godziny 10:30.

Miejsce zawodów i informacje na temat dojazdu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Gmach Główny (G), Aula Główna (I piętro)

Zobacz lokalizację SGH na planie miasta
Dojazd do SGH z dworca PKP Warszawa Centralna:

Tramwajem: z Dworca Warszawa Centralna tramwajami nr 33 lub 17 w kierunku Mokotowa; wysiąść należy na przystanku ‘Metro Pole Mokotowskie’;
Metrem: z przystanku ‘Metro Centrum’ w kierunku Kabat; wysiąść należy na przystanku ‘Metro Pole Mokotowskie’.

Zobacz kampus SGH

Poniżej zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem eliminacji centralnych:

godzina

 

zdarzenie

9.00-9.30

 

Termin przybycia zawodników na miejsce zawodów. Rozpoczęcie rejestracji zawodników.

9.30-10.30

 

Zamknięcie sali. Powitanie uczestników i rozpoczęcie I etapu eliminacji centralnych.

10.30-11.00

 

Poczęstunek dla uczniów i opiekunów.

11.00-11.45

 

Wykład dla zawodników oraz opiekunów.

11.45-12.00

 

Przerwa kawowa dla zawodników i opiekunów.

12.00-12.30

 

Ogłoszenie listy 25 zawodników, którzy przechodzą do II etapu eliminacji centralnych Wręczenie dyplomów finalistom niekwalifikowanym do II etapu eliminacji.

12.30-12.45

 

Przerwa techniczna.

 

12.45-15.45

 

Rozpoczęcie II etapu eliminacji centralnych (prezentacje).

15.45-16.00

 

Przerwa techniczna.

16.00-18.30

 

Kontynuacja II etapu eliminacji centralnych (prezentacje).

18.30-19.00

 

Przerwa techniczna (przerwa kawowa dla zawodników i opiekunów).

 

19.00-20.00

 

Zakończenie zawodów, ogłoszenie zwycięzcy, wręczenie dyplomów i nagród laureatom.