www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

Finał - zasady ubiegania się o zwrot kosztów noclegu i podróży

Data dodania: 3.04.2019

Zachęcamy do zapoznanania się z zasadami ubiegania się o zwrot kosztów noclegu i podróży na eliminacje centralne IV edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Ostatni etap zmagań olimpijskich odbędzie się 9 maja 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Rejestracja zawodników rozpocznie się  godzinie 9.00. Zakończenie finału planowane jest na godzinę 20.00.


Przedstawiamy zasady ubiegania się o zwrot kosztów noclegu i podróży na finał Olimpiady:

 1. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (dalej: Fundacja), organizator Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, może pokryć koszty podróży związane z uczestnictwem w zawodach centralnych oraz koszty noclegu. Organizatorzy zapewniają również zawodnikom poczęstunek podczas zawodów. Fundusze na te cele pochodzą z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 2. WYŻYWIENIE. Organizator zapewnia zawodnikom eliminacji centralnych poczęstunek podczas zawodów.
 3. KOSZTY PODRÓŻY. Pokrycie kosztów przejazdu zawodnika na eliminacje centralne i w drodze powrotnej dokonywane jest według następujących zasad: 
 • Zawodnik może ubiegać się o pokrycie kosztów za podróż w kwocie nie wyższej niż koszt biletu kolejowego II klasy lub – w przypadku braku komunikacji kolejowej – koszt biletu autobusowego, z pełnym wykorzystaniem taryf ekonomicznych i zniżkowych. Nie zwracamy kosztów przejazdu komunikacją miejską.
 • Opiekunowie zawodników zainteresowanych pokryciem kosztów przejazdu proszeni są o przesłanie listem poleconym, PO ZAWODACH, do 17 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego), zbiorczego podania o zwrot dokonanych opłat za przejazd uczniów (Podanie_Przejazd_Pobierz) wraz z oryginałami biletów PKP lub autobusowych, na adres: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, al. Niepodległości 162, lokal 150, 02-554 Warszawa.
 • Pokrycie kosztów możliwe jest jedynie po przedłożeniu biletów PKP lub biletów autobusowych w obie strony (w formie jednego biletu lub dwóch osobnych biletów na dojazd i powrót). W przypadku zakupienia biletów na fakturę, do faktury za bilety również należy dołączyć oryginały tych biletów.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, środki przekazane zostaną na wskazany w nim rachunek do 3 czerwca 2019 r. 
 • Dojazd prywatnym samochodem (koszt paliwa) nie będzie refundowany.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość pokrycia jedynie części kosztów w przypadku, gdy suma kosztów podróży wszystkich zawodników przekroczy wartość dotacji przyznanej na ten cel przez MEN.
 • Organizator może pokryć koszt podróży opiekunów w miarę dostępnych środków.
 1. KOSZTY NOCLEGU. Organizator Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie może zapewnić zawodnikom eliminacji centralnych pokrycie kosztów noclegu w przededniu zawodów według następujących zasad:
 • Pokryciu podlegają jedynie koszty zaakceptowane uprzednio przez Organizatora i w uzgodnionej wysokości.
 • O pokrycie kosztów noclegu starać się mogą jedynie zawodnicy dojeżdżający na zawody centralne z miejscowości znacząco odległych od miejsca przeprowadzenia zawodów oraz nieposiadający dogodnych połączeń komunikacyjnych umożliwiających dojazd w dniu zawodów.
 • W celu uzyskania akceptacji Organizatora na pokrycie kosztów noclegu, opiekunowie zawodników proszeni są o przesłanie skanem zbiorczego Wniosku wraz z planowaną wysokością kosztów noclegu (Wniosek_Nocleg_Pobierz) PRZED ZAWODAMI do 23 kwietnia 2019 r. do Fundacji na adres biuro@mowos.pl. Koszty noclegu zawodników powinny być planowane ekonomicznie z możliwie największym wykorzystaniem dostępnych zniżek i upustów.
 • Pozytywna lub negatywna decyzja dotycząca pokrycia kosztów lub ich części zostanie przekazana wnioskodawcy do 26 kwietnia 2019 r. na wskazany we Wniosku adres e-mail. Organizator zastrzega sobie możliwość pokrycia jedynie części kosztów, w przypadku gdy suma kosztów podróży wszystkich zawodników przekroczy wartość dotacji przyznanej na ten cel przez MEN.
 • W przypadku uzyskania decyzji pozytywnej, opiekunowie w imieniu zawodników (ewentualnie samodzielnie zawodnicy) dokonują rezerwacji noclegu oraz płatności za nocleg.
 • Po zawodach opiekunowie zawodników proszeni są o przesłanie zbiorczego Podania o zwrot dokonanej opłaty za nocleg uczniów (Podanie_Nocleg_Pobierz) wraz z fakturą z hotelu, listem poleconym, PO ZAWODACH, do 17 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, al. Niepodległości 162, lokal 150, 02-554 Warszawa.
 • Faktura za nocleg powinna być wystawiana na Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, NIP: 521-31-48-350). Na fakturze z hotelu muszą być zaznaczone: liczba osób (zawodników) oraz data noclegu. Koszty noclegu pokrywane będą przez Organizatora wyłącznie na podstawie faktury.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, środki przekazane zostaną na wskazany w podaniu rachunek bankowy do 3 czerwca 2019 r.
 • Organizator nie pokrywa kosztów noclegu opiekunów zawodników.