www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

Eliminacje centralne Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie - tematy prezentacji!

Data dodania: 1.04.2019

Zachęcamy do zapoznania się z tematami prezentacji oraz szczegółami organizacyjnymi drugiego etapu eliminacji centralnych IV edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Ostatni etap zmagań olimpijskich odbędzie 9 maja br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


 1. Przygotowanie prezentacji
 2. Zawodnik przygotowuje prezentację w obszarze jednej z kategorii tematycznych, wybierając w jej ramach jeden temat z poniżej przedstawionych:

Blok tematyczny nr 1: Kultura w stosunkach międzynarodowych

Tematy prezentacji do wyboru:

 • Dyplomacja kulturalna: jak kultura pomaga budować wizerunek państwa za granicą?
 • Kultura w dyplomacji: zwyczaje i konwenanse w stosunkach międzynarodowych
 • Wspólnota wartości w oparciu o kulturę: 15 lat Polski w Unii Europejskiej

Blok tematyczny nr 2: Kultura a rozwój gospodarczy

Tematy prezentacji do wyboru:

 • Jak przemysły kreatywne mogą być fundamentem rozwoju państwa?
 • Nie tylko Dolina Krzemowa: kultura lokalna a sukces regionu
 • Kultura pracy/kultura w pracy: trudności komunikacyjne w pracy w środowisku międzykulturowym

Blok tematyczny nr 3: Dyfuzja kulturowa współcześnie

 • W stronę unifikacji czy różnorodności? Kultura narodowa w dobie globalizacji
 • Inspiracja czy naśladownictwo? Doświadczenia młodej kultury polskiej w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym
 • Otwartość na imigrację: szansa na wzbogacenie kultury czy zagrożenie dla tożsamości?
 1. Liczba slajdów całej prezentacji powinna mieścić sięw przedziale od 7 do 14
 2. Warunkiem przystąpienia zawodnika do II etapu eliminacji centralnych jest przesłanie przez niego najpóźniej do 6 maja 2019 r. (włącznie):
 • prezentacji stworzonej w programie komputerowym (jeżeli zawodnik chce wykorzystać taką prezentację podczas zawodów) lub
 • projektu prezentacji (jeżeli zawodnik nie chce wykorzystać prezentacji stworzonej w programie komputerowym podczas zawodów).

Prezentacje należy przesłać w formie elektronicznej na adres biuro@mowos.pl. Prezentacja lub jej projekt powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem zawodnika. Na slajdzie tytułowym/wstępie do projektu prezentacji prosimy umieścić nazwę bloku tematycznego oraz wybrany temat prezentacji.

 1. W przypadku, gdy prezentacja zawiera plik filmowy lub dźwiękowy, należy w treści e-maila podać nr slajdu, na którym ten plik jest umieszczony, celem wcześniejszego przetestowania poprawności jego odtwarzania przez organizatorów. Konieczne jest również podanie przez zawodników źródeł wszystkich materiałów multimedialnych wykorzystywanych w ramach prezentacji.
 2. Przeprowadzenie prezentacji
 3. Do publicznej prezentacji zostanie zakwalifikowanych 25 osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu eliminacji centralnych.
 4. Każdy z zawodników będzie miał 7 minut na wygłoszenie prezentacji(w przypadku wykorzystania rzutnika plik na komputerze zostanie uruchomiony przez organizatorów). Uczestnicy podczas wygłaszania prezentacji będą widzieć, ile czasu pozostało do końca prezentacji.
 5. Podczas wygłaszania prezentacji zawodnicy będą mieli do dyspozycji również flamastry i stojak z czystymi arkuszami papieru (flipchart).
 6. Po dokonaniu prezentacji zawodnicy dokonują jej obrony. Obrona pracy polega na udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania Komisji Centralnejktóre dotyczą zagadnień związanych z tematyką prezentacji.
 7. Dodatkowo zawodnicy odpowiadają na 2 wylosowane pytania dotyczące zakresu tematycznego Olimpiady.
 8. Całkowity czas odpowiedzi jednej osoby wynosi 12 minut (7 minut – prezentacja,  5 minut – obrona pracy+ odpowiedzi na wylosowane pytania).
 9. Za prezentację i odpowiedzi na pytania Komisji Centralnej zawodnik może otrzymać 30 punktów.