www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

Aktualności

Eliminacje okręgowe Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie - test ekspercki online już 6 marca!

Data dodania: 5.03.2019

Uprzejmie przypominamy, że 6 marca br. rozpoczną się eliminacje okręgowe IV edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Do testu eksperckiego online przystąpi 500 zawodników ze 190 szkół z całej Polski. Zachęcamy do zapozaniania się z zasadami rozwiązywania testu i publikacji wyników.


Organizacja testu eksperckiego online:

 1. Każdy zawodnik otrzymał unikalny login i hasło do testu wygenerowany przez Organizatora Olimpiady. Dane do logowania zostały wysłane 4 marca br. na adresy e-mail podane w oświadczeniach o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Test ekspercki online zostanie uruchomiony jednocześnie dla wszystkich zawodników biorących udział w eliminacjach okręgowych: test rozpocznie się 6 marca br. o godzinie 9.00 i będzie dostępny do 7 marca br. do godziny 9.00 (uczniowie mogą przystąpić o dowolnej porze do testu w powyższym przedziale czasowym).
 3. Link do testu zostanie opublikowany na stronie internetowej Olimpiady www.mowos.pl 6 marca br. o godzinie 9.00.
 4. Zakres merytoryczny testu obejmuje pytania opracowane przez ekspertów merytorycznych Olimpiady.

Budowa testu eksperckiego online:

 1. W przypadku każdego pytania zadaniem zawodnika jest wybór jednej najlepszej odpowiedzi lub zaznaczenie pola „nie udzielam odpowiedzi”. Maksymalnie z testu można otrzymać 20 punktów.
 2. Do testu można przystąpić tylko raz. Nie ma możliwości zapisania swoich danych i ponownego zalogowania się do aplikacji. Po wyjściu z testu wynik ucznia od razu przesyłany jest do Organizatora Olimpiady.
 3. Test składa się z 20 pytań zamkniętych wylosowanych spośród 100 opracowanych przez ekspertów merytorycznych Olimpiady.
 4. Na rozwiązanie testu zawodnicy mają 30 minut. Czas w aplikacji liczony jest od momentu wyświetlenia się pierwszego pytania.
 5. Pytania udostępnianie są po kolei. Zawodnicy nie mają możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielili odpowiedzi. Nie mogą również dokonywać zmian w udzielonych już odpowiedziach.
 6. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie zawodnik otrzymuje +1 pkt. W przypadku wskazania nieprawidłowej odpowiedzi lub zaznaczenia pola „nie udzielam odpowiedzi” przyznaje się 0 punktów.

 Zasady publikacji wyników:

 1. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu eliminacji okręgowych (testu uczniowskiego online) zostanie opublikowana 7 marca br. na portalu Olimpiady (o godz. 15.00).
 2. Do II etapu eliminacji okręgowych (testu uczniowskiego online) kwalifikuje się 100 osób, które zdobyli największą liczbę punktów.
 3. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez zawodników w teście eksperckim online eliminacji okręgowych o zakwalifikowaniu się do II etapu decyduje kolejno: liczba punktów zdobytych za rozwiązanie testu eliminacji szkolnych, liczba punktów zdobytych za rozwiązanie zadań testowych z grupy wyżej punktowanych.

Wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach życzymy powodzenia!